Nauka języka rosyjskiego w Katiuszy obejmuje 10 semestrów

Kształcimy na każdym poziomie zaawansowania:

 • I – II: dla początkujących (nauka alfabetu rosyjskiego, człowiek i jego najbliższe otoczenie);
 • III – IV: kontynuacja kursu dla początkujących (osiąganie podstawowych sprawnosci komunikacyjnych) – po tych poziomach można zapisać się na jednosemestralny kurs egz. TELC B1;
 • V – VI: poziom średniozaawansowany (kształtowanie umiejętności dyskusji na tematy dotyczące problemów świata współczesnego) – po tych poziomach można zapisać się na jednosemestralny kurs egz. TELC B2 – po przejściu testowania;
 • VII – X: poziom zaawansowany (doskonalenie znajomości języka rosyjskiego, elementy wiedzy o Rosji i jej kulturze) – po tych poziomach można się zapisać na kurs egz. TRKI –III (czyli C1) – po przejściu testowania;

SEMESTR 1 (poziom U1)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu znają pojedyncze słowa i wyrażenia, które brzmią tak samo w obu językach (chleb, dom, mama) lub funkcjonują w języku polskim jako regionalizmy (niezabudka, bliny), zapożyczenia (sputnik, kibitka) lub żartobliwie (sztany, opjat’, wsjo rawno).

Uczestnicy nie znają alfabetu rosyjskiego.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu poznają alfabet cyrylicki, zasady rosyjskiej ortografii i akcentuacji. Będą umieli się przedstawić i zawrzeć znajomość – podać wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, a także uzyskać analogiczną informację od współrozmówcy. Będą znali liczebniki do 1000, nazwy kolorów, zawodów i miejsc pracy, codziennych czynności, dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Będą potrafili opisać swoją rodzinę, szkołę i plan dnia (wraz z określeniem godziny).

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Poznajemy ros. alfabet. Litery, sylaby, pożyteczne i popularne słowa z danymi literami. Konstrukcje typu: Kto to jest? Czy to jest…? Co to jest?
 2. Nazwy miast, krajów, kontynentów, miesięcy, walut, które są podobne we wszystkich językach.
 3. Opisanie ludzi i przedmiotów dookoła nas. Krótkie zapoznanie się oficjalne i nieoficjalne. Poznajemy wybrane zawody, narodowości, ros. imiona w formie zdrobnienia. Zwroty grzecznościowe typu: dziękuję, przepraszam, proszę.
 4. Mini-dialogi w kawiarni, barze , restauracji. Nazwy napojów i jedzenia.  Umawianie się na wspólne pójście do kina, na koncert. Jak leci?
 5. Rodzina: opis, zdjęcia. Kto co ma? Kto czego nie ma? Czasowniki I i II kon. w czasie terazn. reg.
 6. Wyrażanie opinii na różne tematy jednym zdaniem, typu: Myślę, że polityka to jest ciekawy / ważny/ modny temat… Wyrażanie emocji, typu: na szczęście i niestety….
 7.  Dialogi w sklepie, aptece. Ile co kosztuje? Ceny. Liczebniki od 0 do 1.000. Zaimki mój, twój… Położenie obiektów i rzeczy: z lewej strony, z prawej strony. Nazwy niektórych ubrań.
 8. Prezentacja siebie/ swojej rodziny. Jak uczymy się rosyjskiego. Czas przeszły czasown. Dni tygodnia. Co kiedy się wydarzyło?
 9. Opis naszego typowego dnia. Codzienne czynności, godziny, kto co i jak robi? Kupowanie biletów. Wypełnianie ankiet i formularzy. Imiona odojcowskie u Rosjan.
 10.  Moja firma/ praca w biurze. Rutynowe obowiązki, struktura firmy krótko. Jak często coś robimy? O której coś zaczynamy i o której kończymy.
 11.  Pogoda: temperatura, najważn. zjawiska atmosferyczne. Czas przyszły czasow. Co będziesz robić. L. mn. rzecz.
 12.  Stereotypy o mężczyznach i kobietach, o różnych narodowościach. Pytania: Co? Jak? Kiedy? Dlaczego? – dlatego że lub ponieważ.

SEMESTR 2 (poziom U2)


POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu znają alfabet cyrylicki, zasady rosyjskiej ortografii i akcentuacji. Umieją się przedstawić i zawrzeć znajomość – podać wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, a także uzyskać analogiczną informację od współrozmówcy. Znają liczebniki do 1000, nazwy kolorów, zawodów i miejsc pracy, codziennych czynności, dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Potrafią opisać swoją rodzinę, szkołę, a także plan dnia (wraz z  określeniem godziny).

CEL KURSU

Uczestnicy kursu umieją zrelacjonować, jak spędzali wakacje, dokąd i czym pojechali, co robili. Potrafią napisać e-mail lub list z zastosowaniem formuł typowych dla korespondencji prywatnej. Słuchacze umieją określić rodzaj domu oraz piętro, na którym mieszkają, opisać swój pokój. Znają leksykę dotyczącą miejsca zamieszkania (rodzaje budynków, pomieszczeń, mebli). Prawidłowo stosują czasowniki oraz przyimki ruchu i stanu w celu określenie miejsca znajdowania się przedmiotu. Uczestnicy kursu potrafią spytać się o drogę w mieście lub ją wskazać. Potrafią opowiedzieć o swojej drodze do pracy / szkoły, o środkach transportu w jego mieście. Umieją zaprezentować miejsca warte zwiedzenia w swoim mieście i w Moskwie, potrafią udzielić rady osobom wyjeżdżającym do Rosji. Mają podstawowe wiadomości na temat Moskwy, i realiów życia w Rosji. Umieją złożyć zamówienie w restauracji, znają najbardziej popularne dania kuchni rosyjskiej.

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Moja rodzina. Jaki kto jest? Przymiotniki.
 2. Codzienne czynności, obowiązki, zainteresowania, jak spędzają czas wolny poszczególni członkowie rodziny. Zaimki wskazujące.
 3. Stopniowanie przymiotn. i przysłówków. Pogoda. Porównywanie samochodów, miast, przedmiotów i rzeczy. Cechy charakterystyczne dla różnych narodowości. Czasowniki modalne, typu: chcę, mogę, muszę.
 4. W sklepie. Różne działy sklepów, nazwy towarów. Propozycje wspólnego robienia czegoś. Kto co lubi robić.
 5. Kobiece i męskie zawody. Mąż i żona. Rutyna w domu i pracy. Wskazywanie miejsca, na pytanie gdzie.
 6. Rozmowa telefoniczna.
 7. Gdzie lepiej mieszkać?
 8. Poszukiwania różnych rzeczy w mieszkaniu, określanie położenia.
 9. Zwierzęta domowe i w zoo. Jakie wydają dźwięki.
 10. Emocje: lubić i nienawidzić.
 11. Podział na pytania: gdzie i dokąd? Na czynności jednokrotne i wielokrotne.
 12. Jakie masz plany na wieczór? Po co to robisz?
 13. Spotkania z koleżankami/ kolegami.
 14. Szkoła/ studia. Jak się uczymy. Metody / sposoby nauczenia się słówek.
 15. W sklepie. Liczebniki główn. i porządk.
 16. Kupujemy bilety na pociąg. Dni tygodnia, daty, miesiące, lata.
 17. Jak spędza czas wolny młodzież. Zainteresowania, instrumenty muzyczne, gry sportowe.
 18. Plany na przyszłość. Wypełnianie swojego terminarza.
 19. Nazwy owoców i warzyw. Co ja jem? Wegetarianka.

SEMESTR 3 (poziom U3)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu umieją zrelacjonować, jak spędzali wakacje, dokąd i czym pojechali, co robili. Potrafią napisać e-mail lub list z zastosowaniem formuł typowych dla korespondencji prywatnej. Słuchacze umieją określić rodzaj domu oraz piętro, na którym mieszkają, opisać swój pokój. Znają leksykę dotyczącą miejsca zamieszkania (rodzaje budynków, pomieszczeń, mebli). Prawidłowo stosują czasowniki oraz przyimki ruchu i stanu w celu określenie miejsca znajdowania się przedmiotu. Uczestnicy kursu potrafią spytać się o drogę w mieście lub ją wskazać. Potrafią opowiedzieć o swojej drodze do pracy / szkoły, o środkach transportu w jego mieście. Umieją zaprezentować miejsca warte zwiedzenia w swoim mieście i w Moskwie, potrafią udzielić rady osobom wyjeżdżającym do Rosji. Mają podstawowe wiadomości na temat Moskwy, i realiów życia w Rosji. Umieją złożyć zamówienie w restauracji, znają najbardziej popularne dania kuchni rosyjskiej.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu wiedzą, jak zwracać się do Rosjan w zależności od stopnia zażyłości, zajmowanego stanowiska, wieku. Potrafią zrobić zakupy w sklepie, znają nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wybranych usług. Umieją powiedzieć, jak skorzystać z bankomatu, potrafią napisać krótką notatkę lub SMS do znajomych. Słuchacze umieją opisać wygląd zewnętrzny, określić podobieństwo osób, znają słownictwo dotyczące ubioru. Potrafią wyrażać swoją opinię na wiele tematów, formułować polecenia, uzyskiwać informację lub jej udzielać. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące zdrowia – nazwy chorób i części ciała, wiedzą jak w trakcie wizyty u lekarza opisać swoje samopoczucie i objawy choroby. Potrafią wypowiedzieć się w kwestii zdrowego stylu życia, a także dobrych i złych stron posiadania komputera. Słuchacze znają słownictwo dotyczące sportu, umieją się wypowiedzieć na temat roli sportu w ich życiu, potrafią opowiedzieć o swoich planach na wakacje.

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Opowiedz mi o sobie (różne kraje, narodowości, zawody, języki, wiek, charakterystyczne zajęcia). Spotkania po latach ze znajomymi. Biografia.
 2. Moja rodzina: opis rozbudowany (nazwy członków rodziny, konstrukcje typu: wyjść za mąż za… /ożenić się z …, założyć rodzinę kto jest starszy / młodszy od kogo o ile lat.
 3.  Moje mieszkanie lub dom (gdzie się znajduje, co jest położone obok, nazwy pokoi, mebli, jak jest urządzony który pokój). Położenie przedmiotów, mebli. Pytania: gdzie i dokąd? Kupujemy nowe mieszkanie (jakie kryteria są najw.). Gdzie jedziemy na urlop lub wakacje z argumentacją.
 4. Mój dzień (codzienne czynności z podawaniem godzin o której co robimy). Co oferuje program telewizyjny. Wyrażamy opinie o tym, co leci w telewizji, co się podoba, a co nie. Rozróżnienie: „ktoś i ktokolwiek”, „gdzie i gdziekolwiek” itd.
 5. Petersburg: krótko historia miasta, opis najważniejszych zabytków, parków, ulic i pogody w tym mieście. Najwyższy stopień przymiotników. Opisujemy, gdzie co znaleźć na podstawie mapy miasta. Porównywanie dużych i małych miast.
 6. Idziemy na zakupy: rożne działy w supermarkecie z przykładami artykułów. Wybrane waluty w połączeniu z liczebnikami, podawanie cen. Nazwy ubrań męskich i damskich. Czasowniki ruchu.  Planujemy podróż na Syberię.

SEMESTR 4 (poziom U4)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy wiedzą, jak zwracać się do Rosjan w zależności od stopnia zażyłości, zajmowanego stanowiska, wieku. Potrafią zrobić zakupy w sklepie, znają nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wybranych usług. Umieją powiedzieć, jak skorzystać z bankomatu, potrafią napisać krótką notatkę lub SMS do znajomych. Słuchacze umieją opisać wygląd zewnętrzny, określić podobieństwo osób, znają słownictwo dotyczące ubioru. Potrafią wyrażać swoją opinię na wiele tematów, formułować polecenia, uzyskiwać informację lub jej udzielać. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące zdrowia – nazwy chorób i części ciała, wiedzą jak w trakcie wizyty u lekarza opisać swoje samopoczucie i objawy choroby. Potrafią wypowiedzieć się w kwestii zdrowego stylu życia, a także dobrych i złych stron posiadania komputera. Słuchacze znają słownictwo dotyczące sportu, umieją się wypowiedzieć na temat roli sportu w ich życiu, potrafią opowiedzieć o swoich planach na wakacje.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu znają słownictwo, związane z transportem i podróżowaniem, potrafią wymienić wady i zalety różnych środków transportu, poradzić, co zabrać ze sobą w podróż, umieją zarezerwować bilet lotniczy i wypełnić wniosek wizowy. Znają słownictwo związane podróżą koleją. Potrafią mówić o roli nowych technologii w życiu młodych osób. Słuchacze posiadają podstawowe informacje na temat Rosji i Polski, znają symbolikę obu krajów, umieją wymienić znanych Polaków i Rosjan, powiedzieć, czym się wsławili. Umieją zareklamować swój kraj. Uczestnicy kursu umieją opisać pogodę, znają słownictwo związane z przyrodą (nazwy zwierząt i roślin, zjawisk atmosferycznych, żywiołów). Potrafią opowiedzieć o zagrożeniach wobec środowiska naturalnego i wymienić zachowania proekologiczne. Słuchacze znają słownictwo związane z wykształceniem, potrafią opowiadać o swoich planach na przyszłość. Znają nazwy najpopularniejszych urządzeń technicznych, a także najsłynniejszych wynalazków. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące kultury (muzyki, literatury i filmu). Potrafią wyrazić opinię na temat dzieła sztuki, wyrazić zgodę z czyjąś opinią, bądź jej brak, napisać recenzję, zaprosić kogoś dokądś  i samemu odpowiednio zareagować na analogiczne zaproszenie.

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Transport miejski. Opisujemy jak docieramy do pracy / szkoły (czasowniki ruchu z różnymi przedrostkami). Dialogi na ulicy: pytamy o drogę i wyjaśniamy jak dojść/dojechać do wskazanych obiektów. Dialogi w transporcie. Wady i zalety poszczególnych środków lokomocji.
 1. W restauracji. Nazwy dań, napojów, wybieramy w menu i zamawiamy. Akceptacja lub odmowa jako reakcja na różne propozycje, wyrażanie swoich emocji, typu: chętnie zjem, nie cierpię tego itd. Poznajemy rosyjską kuchnię, tradycje i zwyczaje przy stole.
 2. Nasz portret. Opis wyglądu zewnętrznego (sylwetka, wzrost, włosy itp.) Kto jak się ubiera. W jakim ubraniu lepiej gdzie pójść.
 1. Idziemy do teatru lub kina. Jak kupić bilet, namawianie koleżanki do pójścia z nami, argumenty. Czasowniki zwrotne i niezwrotne, tworzenie rzeczowników od czasowników i na odwrót. Zastosowanie trybu dokonanego i niedokonanego czasown. Gatunki filmowe, literackie i sztuki teatralne.
 1. Zawód i wykształcenie. Nazwy zawodów, plusy i minusy poszczególnych z nich. Lepiej pracować w małej firmie czy dużej, od razu otwierać swój biznes po studiach czy najpierw zdobyć doświadczenie pracując u kogoś. Tworzenie imiesłowów.
 1. Święta, tradycje i zwyczaje. Najpopularniejsze święta, porównywanie jak je obchodzimy w Polsce i w Rosji, jakie są podobieństwa i różnice. Jak składamy życzenia, jakie dajemy prezenty. Co to za święto u Rosjan „Maslenica”. Storna bierna.

SEMESTR 5 (poziom U5)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu znają słownictwo, związane z transportem i podróżowaniem, potrafią wymienić wady i zalety różnych środków transportu, poradzić, co zabrać ze sobą w podróż, umieją zarezerwować bilet lotniczy i wypełnić wniosek wizowy. Znają słownictwo związane z podróżą koleją. Potrafią mówić o roli nowych technologii w życiu młodych osób. Słuchacze posiadają podstawowe informacje na temat Rosji i Polski, znają symbolikę obu krajów, umieją wymienić znanych Polaków i Rosjan, powiedzieć, czym się wsławili. Umieją zareklamować swój kraj. Uczestnicy kursu umieją opisać pogodę, znają słownictwo związane z przyrodą (nazwy zwierząt i roślin, zjawisk atmosferycznych, żywiołów). Potrafią opowiedzieć o zagrożeniach wobec środowiska naturalnego i wymienić zachowania proekologiczne. Słuchacze znają słownictwo związane z wykształceniem, potrafią opowiadać o swoich planach na przyszłość. Znają nazwy najpopularniejszych urządzeń technicznych, a także najsłynniejszych wynalazków. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące kultury (muzyki, literatury i filmu). Potrafią wyrazić opinię na temat dzieła sztuki, wyrazić zgodę z czyjąś opinią, bądź jej brak, napisać recenzję, zaprosić kogoś dokądś i samemu odpowiednio zareagować na analogiczne zaproszenie.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią wypełnić ankietę personalną. Dysponują niezbędnym słownictwem dla określenia cech pozytywnych i negatywnych człowieka. Potrafią opowiedzieć biografię słynnych postaci świata biznesu, sztuki i polityki z uwzględnieniem najważniejszych dat. Potrafią określić czynności wykonywane w życiu codziennym. Znają słownictwo związane z gatunkami muzycznymi, literackimi i filmowymi. Uczestnicy umieją opowiedzieć o rozmaitych sposobach spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem kolekcjonowania i łowienia ryb. Słuchacze potrafią określić nazwy części garderoby, wypowiedzieć się na temat mody, wiedzą czym są walonki i ich historię. Potrafią wypowiedzieć się na temat możliwości wypoczynku na urlopie. Umieją opowiedzieć o najsławniejszych zabytkach na świecie i wyrazić swoją opinię na ich temat. Potrafią sporządzić reklamację. Uczestnicy potrafią wybrać z kilku ofert biur podróży właściwą dla siebie. Słuchacze dysponują całą gamą czasowników niezbędnych do określenia czynności związanych z nauką.

ZAKRES MATERIAŁU

  Tematy, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Rodzina: nazwy członków rodziny, relacje miedzy nimi. Opis danych osobowych Zaimki osobowe i dzierżawcze; liczebniki oraz frazeologizmy z w połączeniu z liczebnikami; aspekty czasownika
2 Ludzie:  różne narodowości, kolory skóry, religie, mniejszości narodowe, odmienne zachowania, relacje wzajemne. Partykuły: -то, -либо, -нибудь. Rozróżnienie w zastosowaniu: „Друг друга”/” себя”
3 Wygląd zewnętrzny i charakter: jak ktoś wygląda, części ciała, twarz, mimika, gesty, cechy charakteru, złe nawyki, zabiegi upiększające Odmiana rzecz. rodzaju nijakiego. Krótkie formy przymiotników
4 Sport: różne dyscypliny sportowe, sprzęt, znani sportowcy, symbole sportowe. Odmiana rzecz. rodzaju męskiego. Tryb warunkowy.
5 Środki masowego przekazu: Prasa, radio, telewizja, kino, Internet. Jak wiadomości wpływają na nasze zdrowie. Rzeczowniki nieodmienne. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych.

SEMESTR 6 (poziom U6)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy potrafią opisać charakter człowieka, opowiedzieć o swoich wadach i zaletach. Umieją prowadzić dyskusję – zgadzać się, sprzeciwiać, argumentować. Znają leksykę dotyczącą związków międzyludzkich, miłości. Umieją opowiedzieć o wątku miłości w sztuce. Potrafią opisać budynek, mieszkanie, szczegółowo opowiedzieć jak jest ono umeblowane. Umieją zrelacjonować remont lub przeprowadzkę, a także opowiedzieć o filozofii feng-shui. Potrafią opisać sposoby spędzania wolnego czasu, przedmioty które można kolekcjonować. Znają rosyjskie brzmienie tytułów największych światowych bestsellerów i zapis nazwisk ich autorów. Umieją streścić książkę, zrecenzować ją lub polecić znajomemu.

CEL KURSU

Uczestnicy znają nazwy wielu zawodów, potrafią wypowiedzieć się na temat swojej obecnej/przyszłej pracy, satysfakcji z niej. Umieją wskazać najbardziej perspektywiczne zawody i uargumentować to. Potrafią napisać CV i znają leksykę dotyczącą zatrudnienia oraz problemu bezrobocia. Równie dobrze znają leksykę dotyczącą zdrowia oraz zachorowań, umieją określić co ich boli, przeprowadzić rozmowę w gabinecie lekarskim. Stale pogłębiają znajomość rosyjskiej kultury (tu: dania i sztuka kulinarna). Poszerzają zasób leksykalny o słowa związane ze światem zwierząt i ich tresurą. Potrafią opowiedzieć o kuchni rosyjskiej, podać przepis na ulubione danie, ustosunkować się do zjawiska fast foodów.

ZAKRES MATERIAŁU

 

  Tematy, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Pogoda:  zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody. Jak pogoda wpływa na nasz humor oraz na nasze zdrowie. Kataklizmy. Odmiana rzeczowników rodzaju  żeńskiego. Rodzaje rzeczowników.
2 Biznes: firmy prywatne, opis działalności firmy, transakcje biznesowe, ogłoszenia prasowe. W czym tkwi sukces  firmy. Czasowniki modalne, rekomendacje, powinność.
3 Praca: różne zawody, opis wybranych zawodów, obowiązki, nawyki, umiejętności. Jak piszemy list motywacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna. Narzędnik.

Tryb rozkazujący.

4 Wykształcenie: wspomnienia ze szkoły, przedmioty, oceny, wyniki, nauczyciele. Szkoła trzeciego wieku. Czasowniki: „uczyć” i „uczyć się”: różnice znaczeniowe i w zastosowaniu

Tryb rozkazujący:  wyjątki

5 Miasta i kraje: opowiadanie o swoim mieście, architektura, zabytki, niezwykłe budowle, znane budynki na całym świecie. Imiesłowy przymiotnikowe.

Strona bierna.

SEMESTR 7 (poziom U7)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy rozumieją główną treść dłuższych dialogów, prowadzonych nawet językiem literackim czy oficjalnym. Dobrze rozumieją ogłoszenia zamieszczane w prasie rosyjskiej, potrafią prognozować dalszy bieg wydarzeń. Są w stanie szybko analizować krótkie teksty, znaleźć w nich niezbędne informacje. Mogą brać udział w rozmowach czy dyskusjach na znajome tematy (na dworcu, w restauracji, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na ulicy, na poczcie itd.), wypowiadając stanowczo swoje zdanie i argumentując je. Potrafią przedstawić w uproszczeniu treść niedużych fragmentów przeczytanego tekstu, wykorzystując z niego nowe słowa i struktury. Mogą opisać koncert, polecić komuś książkę bądź film, napisać krótkie ogłoszenie.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią analizować wydarzenia historyczne, łączyć ze sobą fakty za pomocą dat. Potrafią rozmawiać o wydarzeniach z życia historycznych postaciach. Umieją wykorzystywać publicystyczny styl w budowaniu pytań i odpowiedzi. Dysponują niezbędną leksyką dla rozmowy o literaturze i biografii wybitnych postaci na przykładzie Michaiła Bułhakowa. Potrafią analizować fragmenty literatury na przykładzie fragmentu „Mistrza i Małgorzaty”. Znają wybrane legendy rosyjskiej muzyki rokowej. Potrafią zrozumieć zarówno treść wywiadu z prasy, jak i z telewizji. Dysponują niezbędną leksyką w rozmowach o kinie i ulubionych filmach. Umieją czytać i analizować treść badań naukowych. Potrafią przedstawić i zainteresować ciekawostkami ze światu badań naukowych. Potrafią opowiadać o laureatach Nagrody Nobla. Umieją zdać relację z bankietu i zaplanować przebieg uroczystości. Potrafią opisywać techniczne urządzenia, sprzęty RTV i AGD, określić ich znaczenie i wpływ na życie ludzi. Potrafią wystąpić w roli ekspertów analizując zagrożenie płynące z Internetu.

ZAKRES MATERIAŁU

  Tematy, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Jedzenie: różne owady,  dania.  Czy będziemy odżywiać się owadami w przyszłości? Typowe dania w różnych krajach. Choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem. Mianownik i Narzędnik stosowane w orzeczeniu.
2 Religie: różne wyznania, konfesje, Biblia, przypowieści, sekty, przesąd. Zgodność podmiotu z orzeczeniem w zdaniu
3 Pieniądze:  banknoty, różne waluty. Kredyty, zakupy, inwestycje, horoskopy. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.
4 Historia: ważne wydarzenia historyczne, historia w szkole, różnice pomiędzy legendą a mitem. Partykuła:  -же; przedrostek: пре- / при –partykuły: не / ни
5 Podróże: Wyjazd do Moskwy. Symbole stolic świata. Odpoczynek podczas wakacji czy urlopu, wybór hotelu, opinie. Cuda świata. Zaimki przeczące

SEMESTR 8 (poziom U8)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Słuchacze rozumieją wykłady oraz komunikaty z różnych dziedzin przy zastosowaniu podstawowego słownictwa specjalistycznego, jak również: programy telewizyjne, spektakle, audycje radiowe, większość dialogów w filmach. Podczas czytania tekstu, potrafią wyodrębnić najważniejsze treści, znaleźć kluczowe słowa. Mogą aktywnie uczestniczyć w długich rozmowach i dyskusjach nie tylko na tematy powszednie, lecz również analizując historyczne wydarzenia, rozmawiając o kinie, muzyce i literaturze, a także wyrażając opinie na tematy problemowe np. o zagrożeniach płynących z Internetu. Mają obszerną wiedzę związaną ze współczesną kulturą Rosji.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią opisać samochód osobowy wymieniając jego poszczególne części. Umieją określić zachowanie za kierownicą, rozróżniając poprawne, ryzykowne i mistrzowskie. Potrafią rozmawiać o konkretnych samochodach na przykładzie Porsche. Umieją wymienić i opisać najpopularniejsze dyscypliny sportowe. Znają historię powstania piłki nożnej, potrafią ją opowiedzieć. Umieją bronić swoje stanowisko i przekonania. Dysponują niezbędną leksyką w rozmowach o klęskach żywiołowych i współczesnych zagrożeniach. Potrafią wyrażać opinię na tematy problemowe, rozmawiać o ich przyczynach i skutkach. Dysponują niezbędną leksyka z zakresu finansów, własnego biznesu i funduszy inwestycyjnych. Potrafią wyrażać opinię na temat pożyczania pieniędzy. Potrafią rozmawiać o ustroju państwowym Polski i Rosji. Umieją przedstawić aktualną sytuację geopolityczną i ekonomiczną Polski i Rosji. Wyrażają opinię na temat fenomenu Putina, jego znaczenia dla rozwoju współczesnej Rosji. Potrafią rozmawiać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej. Potrafią prognozować rozwój wydarzeń na przykładzie aktualnych problemów Unii Europejskiej.

ZAKRES MATERIAŁU

  Tematy, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Współczesne technologie: nowoczesne sprzęty, innowacje, technologia przyszłości, rodzaje sprzętu, komputer. Rząd w czasownikach synonimach.
2 Moda: ubrania, co jest modne, ofiary mody, części ciała. Czy wygląd zewnętrzny gra rolę? Imiesłowy przymiotnikowe: tworzenie i zastosowanie w różnych czasach.
3 Dzieci: wspomnienia z dzieciństwa, dlaczego dzieci źle się zachowują. Jak wychowują dzieci w Izraelu? Rodziny wielodzietne. Problemy z nastolatkami. Imiesłowy przysłówkowe.
4 Zdrowie: wewnętrzne organy ludzkie, choroby i niedomagania, u lekarza. Chirurgia plastyczna. Zwierzęta i medycyna. Przyimki i spójniki.
5 Zwierzęta: flora i fauna, frazeologizmy o zwierzętach, przysłowia. Opowiadania o swoich pupilach. Pożyteczne zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych

SEMESTR 9 (poziom U9)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Kursanci znają słownictwo z dziedziny nauki, postępu technicznego, rynku pracy, ery komputerów i telefonów komórkowych. Są w stanie opowiedzieć o ważniejszych zasługach laureatów Nagrody Nobla, określić korzyści płynące z wynalazków, napisać reklamę ośrodka sportów zimowych, wiedzieć jak powstały stolice Rusi i Rosji, wskazać je na mapie i scharakteryzować, opowiedzieć o zespołach pałacowo-parkowych, rezydencjach carów. Ponadto słuchacze mają bardzo przydatne rozeznanie w rynku pracy, panujących tendencjach, umieją napisać poprawne CV oraz wiedzą, jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej – czyli co zrobić, żeby szybko znaleźć wymarzoną pracę.

CEL KURSU

Głównym zadaniem kursu jest doskonalenie umiejętności dyskusji na różne tematy dotyczące świata współczesnego, ze szczególnym naciskiem na analizę zjawisk zachodzących we współczesnej Rosji. Jednocześnie słuchacze uczą się w sposób naturalny w planie językowym wyrażać emocje (zgodę, sprzeciw, kategoryczną odmowę, wątpliwość). Dodatkowo poruszany jest problem stylistyki języka rosyjskiego.
Uczestnicy kursu potrafią dyskutować o problemach społecznych dotyczących Rosji i Polski, a także zjawiskach charakterystycznych tylko dla jednego z tych krajów. Bezrobocie, materialne rozwarstwienie społeczeństwa, wzrost cen – oto problemy, których przyczyny potrafią przeanalizować studenci. Słuchacze zaznajamiają się z najnowszymi tendencjami w architekturze i rzeźbie w Rosji, znają najmodniejszych rzeźbiarzy i ich dzieła. Znają anegdoty np. o „nowych Ruskich” i przywódcach ZSRR. Zostaje też poruszony problem religii, jej roli we współczesnym świecie, a szczególnie w Rosji.

ZAKRES MATERIAŁU

Tematyka, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Problemy współczesnej Rosji: problemy socjalne, ekonomiczne. Plan finansowy na przyszły rok. Statystyczny koszyk zakupów. Nowobogatcy Rosjanie. Группа слов с префиксом со-

Употребление конструкции „я было подумал”

Значения прил. „приличный”

Как выражаем разные эмоции необходимость действия, ненужность, бесполезность, разочарование, отрицание, уточняем информацию.

Разница: „обеспечение”
„ и обеспеченность”

2 Sztuka: miejskie pomniki i społeczeństwo. Najsłynniejsze pomniki. Mauzoleum Lenina. Wywiad z architektem. Глаголы с приставками пере-

Существит. со значением собирательности.

Глаголы: восхищаться, любоваться, наслаждаться.

Выражения категорического запрета, согласия и несогласия.

Значение и использование:

Также –тоже – еще

3 Możliwości realizacji zawodowej we współczesnej Rosji. Ogłoszenia o pracy. Rozmowa telefoniczna z potencjalnym pracodawcą.  Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Piszemy CV oraz list motywacyjny. Выражение скептического отношения с „уж”.

Инфинитив для передачи пожелания, для запроса информации, Вопрос о результатах. Выражаем сомнение, удивление. Речевые клише.

4 Kino: nowe filmy, słownictwo powiązane z tym tematem. Chronologia kina w kontekście historycznym. Biografia Michałkowa Возвратные и невозвратные глаголы.

Выражения опасения, неодобрения, несогласия, уверенности.

Публицистическая речь.

Описание многочисленных возможностей.

SEMESTR 10 (poziom U10)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu potrafią dyskutować o problemach społecznych dotyczących Rosji i Polski, a także zjawiskach charakterystycznych tylko dla jednego kraju. Bezrobocie, materialne rozwarstwienie społeczeństwa, wzrost cen – oto problemy, których przyczyny potrafią przeanalizować studenci. Słuchacze zaznajamiają się z najnowszymi tendencjami w architekturze i rzeźbie w Rosji, znają najmodniejszych rzeźbiarzy i ich dzieła. Znają anegdoty np. o „nowych Ruskich” i przywódcach ZSRR. Zostaje też poruszony problem religii, jej roli we współczesnym świecie, a szczególnie w Rosji.

CEL KURSU

Głównym zadaniem kursu jest doskonalenie umiejętności dyskusji na różne tematy dotyczące świata współczesnego, ze szczególnym naciskiem na analizę zjawisk zachodzących we współczesnej Rosji. Jednocześnie słuchacze uczą się w sposób naturalny w planie językowym wyrażać emocje (pewność, niepewność, zdziwienie). Dodatkowo poruszany jest problem stylistyki języka rosyjskiego.

Głównymi zagadnieniami leksykalnymi bieżącego semestru są: proces kształcenia i rola wykształcenia w życiu każdego z nas, temat ten bezpośrednio łączy się zagadnieniami dotyczącymi zatrudnienia, poszukiwania pracy i sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy kursu wzbogacają czynny zasób leksykalny o współczesne słownictwo z tych dziedzin życia. Wprowadzony zostaje również element kulturoznawczy – muzyka rosyjska, zarówno ta najnowsza, jak i dobrze znane utwory bardów.

ZAKRES MATERIAŁU

Tematyka, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Studia wyższe / system oświaty (różnice i podobieństwa w Rosji, Polsce, Europie lub innych wybranych krajach na świecie).

Rankingi szkół wyższych, prestiżowe uczelnie, jakie kryteria się liczą, różne metody nauczania, podejście do studentów, perspektywy rozwoju.

Aktualne problemy młodych ludzi: co robi państwo w tym kierunku. Wykształcenie wyższe dzisiaj: dyskusja w społeczeństwie..

Styl naukowy: tworzenie, zastosowanie.

Rozróżnienie w zastosowaniu: „разве и неужели”, „раз и если”.

Как выражаем уступку, зависть, отсутствие удивления, сравнение и другие эмоции.

2 Rynek muzyczny: różne gatunki muzyczne, główne nurty, zespoły i wykonawcy, najbardziej popularni w Rosji.

Nasze podejście do muzyki

Mowa potoczna: przekształcamy styl oficjalny na mowę potoczną. Глагол „слушать” с разными приставками, „гадать”.

Как выражаем переспрос, уточнение, наличие или отсутствие, неодобрение, приоритет, неуверенность, сопоставление, согласие, несогласие и другие.

3 Religia (prawosławni, cerkiew, uroczystości i święta, czy Rosjanie są wierzący, jak to się zmieniało na przestrzeni stuleci, jakie mają konfesje. Zagrożenia i problemy współczesne o podłożu religijnym Różne dialekty.

Значение и употребление: верить – веровать, служить, молить-умолять- молиться –замаливать, где угодно и как угодно, многонациональный и поликонфессиональный.

4 Współczesna literatura rosyjska (poznajemy sylwetki i najważniejsze utwory najbardziej znanych pisarzy rosyjskich). Różne gatunki literackie, jakie z nich preferujemy i dlaczego. Analiza literacka, interpretacja, recenzja.

Конструкции для выражения обусловленности действий каким-то обстоятельством, сомнения, уступки,  причины и прочее

Program nauczania na UP1 i UP2 (po 30 godzin zegarowych) – kurs dla przypominających ponownie


  Tematy, słownictwo Zakres gramatyczny
1 Prezentacja siebie: przypominamy ros. alfabet, ros. litry w wersji pisanej i drukowanej. Kraje, narodowości, języki, zawody, podstawowy zakres obowiązków. Powtarzamy liczebniki: 0-100; koniugację czasowników I i II
2 Na lotnisku: słownictwo związane z kupowaniem biletu na samolot, z odprawą na lotnisku, Czasownik лететь z różnymi przedrostkami: różnice znaczeniowe;

Rozróżnienie: русский и российский

Czasowniki: нести-носить, вести –водить, везти – возить …

3 Na dworcu PKP: dialogi w kasie i w informacji, rodzaje biletów, przedziałów i pociągów, bagaż, obsługa dworca.

Godziny: oficjalnie i potocznie

Zastosowanie przyimków dla oznaczenia czasu (в, за, через, около, с..до…, после, на
4 Gdzie zamieszkać: w hotelu, akademiku czy wynająć mieszkanie?

Rezerwacja pokoju w hotelu, słownictwo związane z mieszkaniem: meble, pokoje, warunki, wygody

Czasowniki dokonane i niedokonane, zwrotne i niezwrotne

Rozróżnienie w zastosowaniu: тоже и также

Звонить z różnym przedrostkami

5 Orientacja w mieście: jak dojść do…, tłumaczenie, gdzie znajduje się który obiekt Czasowniki ruchu z różnymi przedrostkami
6 Transport miejski: metro, autobus, tramwaj itd.: rodzaje biletów miejskich

Schemat linii metra

Rozróżnienie: станция, остановка, стоянка,

Брать – взять

Ехать на – ехать чем

Садиться- сесть

7 Smacznego: w restauracji, w kawiarni

Dialogi: zamawianie z menu, nazwy dań, produktów

Rozróżnienie: использовать, пользоваться, воспользоваться, употреблять – употребить
8 W sklepie spożywczym, na targu: produkty, miary, rodzaje opakowań, ceny Przedziały czasowe:  (работать с …………… до ……………

Stopniowanie przymiotników i przysłówków

9 Usługi: na poczcie, w banku, zakładzie fotograficznym, aptece, u szewca, fryzjera Różne znaczenia czasowników:

Идти – пойти

Rosyjskie przysłowia

10 Nauka, studia: różne uczelnie, wydziały, egzaminy. Zapisy na kursy Rozróżnienie: учиться, учить –выучить, изучать –изучить, заниматься и т.п.
11 Spędzamy czas wolny: w teatrze,  kinie, na koncercie: zapraszamy na wspólne wyjście telefonicznie. Opowiadania o wrażeniach po filmie, spektaklu. Rozróżnienie: смотреть и видеть

– мочь и уметь

12 Rosyjskie święta: nazwy najpopularniejszych świąt, jak składają życzenia, jakie dają prezenty. Ciekawostki o dziadku Mrozie i nie tylko… Rozróżnienie: вечеринка, вечер, тусовка, праздник
13 Jedziemy na wycieczkę: w muzeach, na wystawach, słynne zabytki Powtórzenie wszystkich zagadnień