Oleksandra Kutiepova

Native speaker

Od 2013 r. – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UW (Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii)
2011-2013 r. – studia stacjonarne magisterskie literaturoznawczo-językoznawcze na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
2007-2011 r. – studia licencjackie w Instytucie Filologii (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)w zakresie tłumaczenia i nauczania języków obcych, języki: rosyjski, polski, ukraiński, chorwacki, niemiecki.
Zainteresowania: literatura rosyjska, języki obce, tłumaczenia, dawna polszczyzna, współczesne media, historia i kultura krajów słowiańskich, muzyka.