certyfikaty  język rosyjski  Warszawa

Kursy i egzaminy na certyfikaty z języka rosyjskiego

Najlepszą formą udokumentowania znajomości języka jest zdanie egzaminu i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.
Szkoła Języka Rosyjskiego Katiusza oferuje kursy porzygotowawcze oraz egzaminy najpopularniejszych i najbardziej uznanych systemów certyfikacyjnych:

TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to egzamin z języka rosyjskiego uznawany w wszystkich krajach Unii Europejskiej. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH), będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Więcej o kursach i egzaminach TELC >>

TRKI (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language; ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному) – wydawany przez Ministerstwo Oświaty Rosji i Główne Centrum Egzaminacyjne Federacji Rosyjskiej. Został opracowany w oparciu o wymogi wspólnej platformy ESOKJ (Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego). Obecnie jest to najbardziej popularny system certyfikacji znajomości j. rosyjskiego jako obcego na wszystkich poziomach (od A1 do C2). Jego certyfikaty zyskują uznanie na całym świecie.

Więcej o kursach i egzaminach TRKI >>