Nauka języka rosyjskiego w Katiuszy obejmuje 10 semestrów

Kształcimy na każdym poziomie zaawansowania:

 • I – II: dla początkujących (nauka alfabetu rosyjskiego, człowiek i jego najbliższe otoczenie);
 • III – IV: kontynuacja kursu dla początkujących (osiąganie podstawowych sprawnosci komunikacyjnych) – po tych poziomach można zapisać się na jednosemestralny kurs egz. TELC B1;
 • V – VI: poziom średniozaawansowany (kształtowanie umiejętności dyskusji na tematy dotyczące problemów świata współczesnego) – po tych poziomach można zapisać się na jednosemestralny kurs egz. TELC B2 – po przejściu testowania;
 • VII – X: poziom zaawansowany (doskonalenie znajomości języka rosyjskiego, elementy wiedzy o Rosji i jej kulturze) – po tych poziomach można się zapisać na kurs egz. TRKI –III (czyli C1) – po przejściu testowania;

SEMESTR 1 (poziom U1)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu znają pojedyncze słowa i wyrażenia, które brzmią tak samo w obu językach (chleb, dom, mama) lub funkcjonują w języku polskim jako regionalizmy (niezabudka, bliny), zapożyczenia (sputnik, kibitka) lub żartobliwie (sztany, opjat’, wsjo rawno).

Uczestnicy nie znają alfabetu rosyjskiego.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu poznają alfabet rosyjski (cyrylica), podstawy rosyjskiej ortografii, akcentuacji i fonetyki. Będą umieli się przedstawić i zawrzeć znajomość – podać wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, a także uzyskać analogiczną informację od współrozmówcy. Będą potrafili przeprosić, poprosić o coś, podziękować. Będą znali liczebniki do 2000, nazwy zawodów i miejsc pracy, codziennych czynności, dni tygodnia. Będą potrafili opisać swoją rodzinę, szkołę i plan dnia. Będą potrafili opisać mieszkanie, w którym mieszkają, nazwać meble i przedmioty, które się w nim znajdują.

ZAKRES MATERIAŁU
Umiejętności i sprawności

 1. Alfabet i podstawy ortografii
 2. Przedstawianie się (tworzenie form odojcowskich i zdrobnień od najpopularniejszych imion)
 3. Witanie się i żegnanie
 4. Formy grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam)
 5. Nazywanie przedmiotów i osób
 6. Nazwy narodowości, krajów i stolic, nazywanie pochodzenia, miejsca zamieszkania
 7. Określanie wieku i różnicy wieku
 8. Zawieranie znajomości
 9. Zainteresowania, czas wolny
 10. Nazywanie członków rodziny, relacje rodzinne
 11. Nazwy zawodów
 12. Słownictwo związane z miejscem zamieszkania, z mieszkaniem (nazwy pomieszczeń, mebli)
 13. Słownictwo, związane ze szkołą (nazwy pomieszczeń, przedmiotów, przyborów szkolnych, ocen)
 14. Nazwy dni tygodnia, określanie częstotliwości zdarzeń
 15. Rosja – elementy kultury rosyjskiej (symbole Rosji, informacja krajoznawcza, najpopularniejsze pamiątki rosyjskie)

Gramatyka

 1. Akcentowanie
 2. Zaimki wskazujące i pytające
 3. Odmiana czasowników I i II koniugacji w czasie teraźniejszym
 4. Czasowniki zwrotne
 5. Odmiana rzeczownika I deklinacji (мама, тётя)
 6. Liczebniki 1-2000
 7. Zaimki dzierżawcze
 8. Liczebniki porządkowe
 9. Tworzenie czasu przeszłego
 10. Końcówki rodzajowe przymiotnika
 11. Odmiana rzeczownika II deklinacji (друг, праздник)
 12. Przyimki miejsca справа, слева, посередине, у, около
 13. Rzeczowniki rodzaju męskiego z liczebnikami
 14. Okoliczniki czasu (редко, часто, тогда, когда)
 15. Czasownik w czasie przyszłym złożonym
 16. Tworzenie trybu rozkazującego z użyciem давай/давайте
 17. Konstrukcje typu: жить (где?), работать (кем?), нравится (что? Кому?), любить (что делать?)

SEMESTR 2 (poziom U2)


POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy potrafią opisać swoje wakacje bądź urlop. Umieją określać czas i datę. Znają leksykę dotyczącą wyglądu zewnętrznego i poszczególnych części ubioru. Potrafią nazwać wybrane obiekty w mieście, zapytać o drogę i wskazać ją przechodniowi. Poznają niezbędne słownictwo związane z transportem publicznym. Umieją zrobić zakupy spożywcze i przemysłowe, poznają nazwy podstawowych artykułów. Potrafią wymienić rodzaje rosyjskich lokali gastronomicznych i nazwy niektórych dań kuchni rosyjskiej. Pozyskują podstawowy zasób słownictwa związany z odżywianiem się i przygotowywaniem posiłków. Potrafią wymienić i krótko scharakteryzować wybrane święta obchodzone w Rosji. Potrafią poradzić sobie na dworcu kolejowym i lotnisku. Zdobywają najpotrzebniejsze słownictwo związane z podróżowaniem pociągiem i samolotem. Potrafią skorzystać z usług biura podróży. Umieją zarezerwować pokój w hotelu, określić jego standard i wyposażenie.

CEL KURSU

Uczestnicy umieją opowiedzieć o swoim czasie wolnym, a także o typowym dniu pracy. Potrafią zadać pytanie o godzinę i udzielić na nie odpowiedzi. Umieją opisać wygląd zewnętrzny osoby, określić jej podobieństwo do kogoś, nazwać jej emocje i uczucia. Potrafią poruszać się po mieście z wykorzystaniem środków komunikacji zbiorowej, udzielić rady turyście, powiedzieć jak można spędzić wolny czas w mieście. Umieją sporządzić listę zakupów, zapytać o cenę, zwrócić się do sprzedawcy w sklepie, zrozumieć popularne slogany reklamowe. Potrafią opowiedzieć o swoich upodobaniach kulinarnych i nawykach żywieniowych. Wiedzą, jak zamówić dania w restauracji i zwrócić się do kelnera o pomoc. Potrafią podać przepis na swoje ulubione danie. Nabierają umiejętności w składaniu życzeń z okazji różnych świąt. Umieją opisać, jak obchodzą swoje urodziny/imieniny, opowiedzieć o wymarzonym prezencie. Potrafią zaprosić na uroczystość i odpowiedzieć na zaproszenie. Rozumieją treść komunikatów na dworcu i lotnisku. Umieją kupić bilet w kasie kolejowej. Potrafią zasięgnąć informacji dotyczących zorganizowanej wycieczki i udzielić takich informacji. Doradzą w wyborze hotelu.

ZAKRES MATERIAŁU

Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1A dopiero co były wakacje..
Którego dzisiaj mamy?
Która godzina? O której godzinie?
Rzeczowniki i przysłówki określające pory. Rzeczowniki w bierniku i miejscowniku. Słówka pytające: где? куда?
2Nasz portret.
W co się dziś ubrać?
Nasze emocje i uczucia.
Konstrukcja похож/а на
Konstrukcje z przyimkiem от
Czasowniki надеть / одеть
3Jak dojść do…?
Pojedźmy do pizzerii!
Co? Gdzie? Dokąd?
Konstrukcja кому надо
Czasowniki идти/пойти, ехать/поехать
Tryb rozkazujący wybranych czasowników
Rzeczowniki nieodmienne
4W supermarkecie.
Ile to kosztuje?
Gdzie to można kupić?
Czasowniki купить/покупать
Konstrukcja сколько стоит/стоят
Rzeczowniki singularia tantum
5Czas na obiad!
Lubicie kuchnię rosyjską?
Czasowniki есть/пить
Przysłówki
Rzeczowniki nieodmienne
6Święta, święta…
Zaproszenie na urodziny
Czasowniki поздравлять i желать
Czasownik nieregularny хотеть
Rzeczowniki pluralia tantum
7Kupujemy bilety!Nasze biuro podróży oferuje…

Jak zarezerwować pokój w hotelu?

Konstrukcja за…доCzas przeszły czasownika провести

Czasowniki (за)бронировать что

 1. Moja rodzina. Jaki kto jest? Przymiotniki.
 2. Codzienne czynności, obowiązki, zainteresowania, jak spędzają czas wolny poszczególni członkowie rodziny. Zaimki wskazujące.
 3. Stopniowanie przymiotn. i przysłówków. Pogoda. Porównywanie samochodów, miast, przedmiotów i rzeczy. Cechy charakterystyczne dla różnych narodowości. Czasowniki modalne, typu: chcę, mogę, muszę.
 4. W sklepie. Różne działy sklepów, nazwy towarów. Propozycje wspólnego robienia czegoś. Kto co lubi robić.
 5. Kobiece i męskie zawody. Mąż i żona. Rutyna w domu i pracy. Wskazywanie miejsca, na pytanie gdzie.
 6. Rozmowa telefoniczna.
 7. Gdzie lepiej mieszkać?
 8. Poszukiwania różnych rzeczy w mieszkaniu, określanie położenia.
 9. Zwierzęta domowe i w zoo. Jakie wydają dźwięki.
 10. Emocje: lubić i nienawidzić.
 11. Podział na pytania: gdzie i dokąd? Na czynności jednokrotne i wielokrotne.
 12. Jakie masz plany na wieczór? Po co to robisz?
 13. Spotkania z koleżankami/ kolegami.
 14. Szkoła/ studia. Jak się uczymy. Metody / sposoby nauczenia się słówek.
 15. W sklepie. Liczebniki główn. i porządk.
 16. Kupujemy bilety na pociąg. Dni tygodnia, daty, miesiące, lata.
 17. Jak spędza czas wolny młodzież. Zainteresowania, instrumenty muzyczne, gry sportowe.
 18. Plany na przyszłość. Wypełnianie swojego terminarza.
 19. Nazwy owoców i warzyw. Co ja jem? Wegetarianka.

SEMESTR 3 (poziom U3)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu umieją zrelacjonować, jak spędzali wakacje, dokąd i czym pojechali, co robili. Potrafią napisać e-mail lub list z zastosowaniem formuł typowych dla korespondencji prywatnej. Słuchacze umieją określić rodzaj domu oraz piętro, na którym mieszkają, opisać swój pokój. Znają leksykę dotyczącą miejsca zamieszkania (rodzaje budynków, pomieszczeń, mebli). Prawidłowo stosują czasowniki oraz przyimki ruchu i stanu w celu określenie miejsca znajdowania się przedmiotu. Uczestnicy kursu potrafią spytać się o drogę w mieście lub ją wskazać. Potrafią opowiedzieć o swojej drodze do pracy / szkoły, o środkach transportu w jego mieście. Umieją zaprezentować miejsca warte zwiedzenia w swoim mieście i w Moskwie, potrafią udzielić rady osobom wyjeżdżającym do Rosji. Mają podstawowe wiadomości na temat Moskwy, i realiów życia w Rosji. Umieją złożyć zamówienie w restauracji, znają najbardziej popularne dania kuchni rosyjskiej.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu wiedzą, jak zwracać się do Rosjan w zależności od stopnia zażyłości, zajmowanego stanowiska, wieku. Potrafią zrobić zakupy w sklepie, znają nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wybranych usług. Umieją powiedzieć, jak skorzystać z bankomatu, potrafią napisać krótką notatkę lub SMS do znajomych. Słuchacze umieją opisać wygląd zewnętrzny, określić podobieństwo osób, znają słownictwo dotyczące ubioru. Potrafią wyrażać swoją opinię na wiele tematów, formułować polecenia, uzyskiwać informację lub jej udzielać. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące zdrowia – nazwy chorób i części ciała, wiedzą jak w trakcie wizyty u lekarza opisać swoje samopoczucie i objawy choroby. Potrafią wypowiedzieć się w kwestii zdrowego stylu życia, a także dobrych i złych stron posiadania komputera. Słuchacze znają słownictwo dotyczące sportu, umieją się wypowiedzieć na temat roli sportu w ich życiu, potrafią opowiedzieć o swoich planach na wakacje.

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Opowiedz mi o sobie (różne kraje, narodowości, zawody, języki, wiek, charakterystyczne zajęcia). Spotkania po latach ze znajomymi. Biografia.
 2. Moja rodzina: opis rozbudowany (nazwy członków rodziny, konstrukcje typu: wyjść za mąż za… /ożenić się z …, założyć rodzinę kto jest starszy / młodszy od kogo o ile lat.
 3.  Moje mieszkanie lub dom (gdzie się znajduje, co jest położone obok, nazwy pokoi, mebli, jak jest urządzony który pokój). Położenie przedmiotów, mebli. Pytania: gdzie i dokąd? Kupujemy nowe mieszkanie (jakie kryteria są najw.). Gdzie jedziemy na urlop lub wakacje z argumentacją.
 4. Mój dzień (codzienne czynności z podawaniem godzin o której co robimy). Co oferuje program telewizyjny. Wyrażamy opinie o tym, co leci w telewizji, co się podoba, a co nie. Rozróżnienie: „ktoś i ktokolwiek”, „gdzie i gdziekolwiek” itd.
 5. Petersburg: krótko historia miasta, opis najważniejszych zabytków, parków, ulic i pogody w tym mieście. Najwyższy stopień przymiotników. Opisujemy, gdzie co znaleźć na podstawie mapy miasta. Porównywanie dużych i małych miast.
 6. Idziemy na zakupy: rożne działy w supermarkecie z przykładami artykułów. Wybrane waluty w połączeniu z liczebnikami, podawanie cen. Nazwy ubrań męskich i damskich. Czasowniki ruchu.  Planujemy podróż na Syberię.

SEMESTR 4 (poziom U4)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy wiedzą, jak zwracać się do Rosjan w zależności od stopnia zażyłości, zajmowanego stanowiska, wieku. Potrafią zrobić zakupy w sklepie, znają nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wybranych usług. Umieją powiedzieć, jak skorzystać z bankomatu, potrafią napisać krótką notatkę lub SMS do znajomych. Słuchacze umieją opisać wygląd zewnętrzny, określić podobieństwo osób, znają słownictwo dotyczące ubioru. Potrafią wyrażać swoją opinię na wiele tematów, formułować polecenia, uzyskiwać informację lub jej udzielać. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące zdrowia – nazwy chorób i części ciała, wiedzą jak w trakcie wizyty u lekarza opisać swoje samopoczucie i objawy choroby. Potrafią wypowiedzieć się w kwestii zdrowego stylu życia, a także dobrych i złych stron posiadania komputera. Słuchacze znają słownictwo dotyczące sportu, umieją się wypowiedzieć na temat roli sportu w ich życiu, potrafią opowiedzieć o swoich planach na wakacje.

CEL KURSU

Uczestnicy kursu znają słownictwo, związane z transportem i podróżowaniem, potrafią wymienić wady i zalety różnych środków transportu, poradzić, co zabrać ze sobą w podróż, umieją zarezerwować bilet lotniczy i wypełnić wniosek wizowy. Znają słownictwo związane podróżą koleją. Potrafią mówić o roli nowych technologii w życiu młodych osób. Słuchacze posiadają podstawowe informacje na temat Rosji i Polski, znają symbolikę obu krajów, umieją wymienić znanych Polaków i Rosjan, powiedzieć, czym się wsławili. Umieją zareklamować swój kraj. Uczestnicy kursu umieją opisać pogodę, znają słownictwo związane z przyrodą (nazwy zwierząt i roślin, zjawisk atmosferycznych, żywiołów). Potrafią opowiedzieć o zagrożeniach wobec środowiska naturalnego i wymienić zachowania proekologiczne. Słuchacze znają słownictwo związane z wykształceniem, potrafią opowiadać o swoich planach na przyszłość. Znają nazwy najpopularniejszych urządzeń technicznych, a także najsłynniejszych wynalazków. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące kultury (muzyki, literatury i filmu). Potrafią wyrazić opinię na temat dzieła sztuki, wyrazić zgodę z czyjąś opinią, bądź jej brak, napisać recenzję, zaprosić kogoś dokądś  i samemu odpowiednio zareagować na analogiczne zaproszenie.

ZAKRES MATERIAŁU

 1. Transport miejski. Opisujemy jak docieramy do pracy / szkoły (czasowniki ruchu z różnymi przedrostkami). Dialogi na ulicy: pytamy o drogę i wyjaśniamy jak dojść/dojechać do wskazanych obiektów. Dialogi w transporcie. Wady i zalety poszczególnych środków lokomocji.
 1. W restauracji. Nazwy dań, napojów, wybieramy w menu i zamawiamy. Akceptacja lub odmowa jako reakcja na różne propozycje, wyrażanie swoich emocji, typu: chętnie zjem, nie cierpię tego itd. Poznajemy rosyjską kuchnię, tradycje i zwyczaje przy stole.
 2. Nasz portret. Opis wyglądu zewnętrznego (sylwetka, wzrost, włosy itp.) Kto jak się ubiera. W jakim ubraniu lepiej gdzie pójść.
 1. Idziemy do teatru lub kina. Jak kupić bilet, namawianie koleżanki do pójścia z nami, argumenty. Czasowniki zwrotne i niezwrotne, tworzenie rzeczowników od czasowników i na odwrót. Zastosowanie trybu dokonanego i niedokonanego czasown. Gatunki filmowe, literackie i sztuki teatralne.
 1. Zawód i wykształcenie. Nazwy zawodów, plusy i minusy poszczególnych z nich. Lepiej pracować w małej firmie czy dużej, od razu otwierać swój biznes po studiach czy najpierw zdobyć doświadczenie pracując u kogoś. Tworzenie imiesłowów.
 1. Święta, tradycje i zwyczaje. Najpopularniejsze święta, porównywanie jak je obchodzimy w Polsce i w Rosji, jakie są podobieństwa i różnice. Jak składamy życzenia, jakie dajemy prezenty. Co to za święto u Rosjan „Maslenica”. Storna bierna.

SEMESTR 5 (poziom U5)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu znają słownictwo, związane z transportem i podróżowaniem, potrafią wymienić wady i zalety różnych środków transportu, poradzić, co zabrać ze sobą w podróż, umieją zarezerwować bilet lotniczy i wypełnić wniosek wizowy. Znają słownictwo związane z podróżą koleją. Potrafią mówić o roli nowych technologii w życiu młodych osób. Słuchacze posiadają podstawowe informacje na temat Rosji i Polski, znają symbolikę obu krajów, umieją wymienić znanych Polaków i Rosjan, powiedzieć, czym się wsławili. Umieją zareklamować swój kraj. Uczestnicy kursu umieją opisać pogodę, znają słownictwo związane z przyrodą (nazwy zwierząt i roślin, zjawisk atmosferycznych, żywiołów). Potrafią opowiedzieć o zagrożeniach wobec środowiska naturalnego i wymienić zachowania proekologiczne. Słuchacze znają słownictwo związane z wykształceniem, potrafią opowiadać o swoich planach na przyszłość. Znają nazwy najpopularniejszych urządzeń technicznych, a także najsłynniejszych wynalazków. Uczestnicy kursu znają słownictwo dotyczące kultury (muzyki, literatury i filmu). Potrafią wyrazić opinię na temat dzieła sztuki, wyrazić zgodę z czyjąś opinią, bądź jej brak, napisać recenzję, zaprosić kogoś dokądś i samemu odpowiednio zareagować na analogiczne zaproszenie.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią wypełnić ankietę personalną. Dysponują niezbędnym słownictwem dla określenia cech pozytywnych i negatywnych człowieka. Potrafią opowiedzieć biografię słynnych postaci świata biznesu, sztuki i polityki z uwzględnieniem najważniejszych dat. Potrafią określić czynności wykonywane w życiu codziennym. Znają słownictwo związane z gatunkami muzycznymi, literackimi i filmowymi. Uczestnicy umieją opowiedzieć o rozmaitych sposobach spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem kolekcjonowania i łowienia ryb. Słuchacze potrafią określić nazwy części garderoby, wypowiedzieć się na temat mody, wiedzą czym są walonki i ich historię. Potrafią wypowiedzieć się na temat możliwości wypoczynku na urlopie. Umieją opowiedzieć o najsławniejszych zabytkach na świecie i wyrazić swoją opinię na ich temat. Potrafią sporządzić reklamację. Uczestnicy potrafią wybrać z kilku ofert biur podróży właściwą dla siebie. Słuchacze dysponują całą gamą czasowników niezbędnych do określenia czynności związanych z nauką.

ZAKRES MATERIAŁU

 Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1Rodzina: nazwy członków rodziny, relacje miedzy nimi. Opis danych osobowychZaimki osobowe i dzierżawcze; liczebniki oraz frazeologizmy z w połączeniu z liczebnikami; aspekty czasownika
2Ludzie:  różne narodowości, kolory skóry, religie, mniejszości narodowe, odmienne zachowania, relacje wzajemne.Partykuły: -то, -либо, -нибудь. Rozróżnienie w zastosowaniu: „Друг друга”/” себя”
3Wygląd zewnętrzny i charakter: jak ktoś wygląda, części ciała, twarz, mimika, gesty, cechy charakteru, złe nawyki, zabiegi upiększająceOdmiana rzecz. rodzaju nijakiego. Krótkie formy przymiotników
4Sport: różne dyscypliny sportowe, sprzęt, znani sportowcy, symbole sportowe.Odmiana rzecz. rodzaju męskiego. Tryb warunkowy.
5Środki masowego przekazu: Prasa, radio, telewizja, kino, Internet. Jak wiadomości wpływają na nasze zdrowie.Rzeczowniki nieodmienne. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych.

SEMESTR 6 (poziom U6)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy potrafią opisać charakter człowieka, opowiedzieć o swoich wadach i zaletach. Umieją prowadzić dyskusję – zgadzać się, sprzeciwiać, argumentować. Znają leksykę dotyczącą związków międzyludzkich, miłości. Umieją opowiedzieć o wątku miłości w sztuce. Potrafią opisać budynek, mieszkanie, szczegółowo opowiedzieć jak jest ono umeblowane. Umieją zrelacjonować remont lub przeprowadzkę, a także opowiedzieć o filozofii feng-shui. Potrafią opisać sposoby spędzania wolnego czasu, przedmioty które można kolekcjonować. Znają rosyjskie brzmienie tytułów największych światowych bestsellerów i zapis nazwisk ich autorów. Umieją streścić książkę, zrecenzować ją lub polecić znajomemu.

CEL KURSU

Uczestnicy znają nazwy wielu zawodów, potrafią wypowiedzieć się na temat swojej obecnej/przyszłej pracy, satysfakcji z niej. Umieją wskazać najbardziej perspektywiczne zawody i uargumentować to. Potrafią napisać CV i znają leksykę dotyczącą zatrudnienia oraz problemu bezrobocia. Równie dobrze znają leksykę dotyczącą zdrowia oraz zachorowań, umieją określić co ich boli, przeprowadzić rozmowę w gabinecie lekarskim. Stale pogłębiają znajomość rosyjskiej kultury (tu: dania i sztuka kulinarna). Poszerzają zasób leksykalny o słowa związane ze światem zwierząt i ich tresurą. Potrafią opowiedzieć o kuchni rosyjskiej, podać przepis na ulubione danie, ustosunkować się do zjawiska fast foodów.

ZAKRES MATERIAŁU

 

 Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1Pogoda:  zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody. Jak pogoda wpływa na nasz humor oraz na nasze zdrowie. Kataklizmy.Odmiana rzeczowników rodzaju  żeńskiego. Rodzaje rzeczowników.
2Biznes: firmy prywatne, opis działalności firmy, transakcje biznesowe, ogłoszenia prasowe. W czym tkwi sukces  firmy.Czasowniki modalne, rekomendacje, powinność.
3Praca: różne zawody, opis wybranych zawodów, obowiązki, nawyki, umiejętności. Jak piszemy list motywacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna.Narzędnik.

Tryb rozkazujący.

4Wykształcenie: wspomnienia ze szkoły, przedmioty, oceny, wyniki, nauczyciele. Szkoła trzeciego wieku.Czasowniki: „uczyć” i „uczyć się”: różnice znaczeniowe i w zastosowaniu

Tryb rozkazujący:  wyjątki

5Miasta i kraje: opowiadanie o swoim mieście, architektura, zabytki, niezwykłe budowle, znane budynki na całym świecie.Imiesłowy przymiotnikowe.

Strona bierna.

SEMESTR 7 (poziom U7)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy rozumieją główną treść dłuższych dialogów, prowadzonych nawet językiem literackim czy oficjalnym. Dobrze rozumieją ogłoszenia zamieszczane w prasie rosyjskiej, potrafią prognozować dalszy bieg wydarzeń. Są w stanie szybko analizować krótkie teksty, znaleźć w nich niezbędne informacje. Mogą brać udział w rozmowach czy dyskusjach na znajome tematy (na dworcu, w restauracji, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na ulicy, na poczcie itd.), wypowiadając stanowczo swoje zdanie i argumentując je. Potrafią przedstawić w uproszczeniu treść niedużych fragmentów przeczytanego tekstu, wykorzystując z niego nowe słowa i struktury. Mogą opisać koncert, polecić komuś książkę bądź film, napisać krótkie ogłoszenie.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią analizować wydarzenia historyczne, łączyć ze sobą fakty za pomocą dat. Potrafią rozmawiać o wydarzeniach z życia historycznych postaciach. Umieją wykorzystywać publicystyczny styl w budowaniu pytań i odpowiedzi. Dysponują niezbędną leksyką dla rozmowy o literaturze i biografii wybitnych postaci na przykładzie Michaiła Bułhakowa. Potrafią analizować fragmenty literatury na przykładzie fragmentu „Mistrza i Małgorzaty”. Znają wybrane legendy rosyjskiej muzyki rokowej. Potrafią zrozumieć zarówno treść wywiadu z prasy, jak i z telewizji. Dysponują niezbędną leksyką w rozmowach o kinie i ulubionych filmach. Umieją czytać i analizować treść badań naukowych. Potrafią przedstawić i zainteresować ciekawostkami ze światu badań naukowych. Potrafią opowiadać o laureatach Nagrody Nobla. Umieją zdać relację z bankietu i zaplanować przebieg uroczystości. Potrafią opisywać techniczne urządzenia, sprzęty RTV i AGD, określić ich znaczenie i wpływ na życie ludzi. Potrafią wystąpić w roli ekspertów analizując zagrożenie płynące z Internetu.

ZAKRES MATERIAŁU

 Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1Jedzenie: różne owady,  dania.  Czy będziemy odżywiać się owadami w przyszłości? Typowe dania w różnych krajach. Choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem.Mianownik i Narzędnik stosowane w orzeczeniu.
2Religie: różne wyznania, konfesje, Biblia, przypowieści, sekty, przesąd.Zgodność podmiotu z orzeczeniem w zdaniu
3Pieniądze:  banknoty, różne waluty. Kredyty, zakupy, inwestycje, horoskopy.Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.
4Historia: ważne wydarzenia historyczne, historia w szkole, różnice pomiędzy legendą a mitem.Partykuła:  -же; przedrostek: пре- / при –partykuły: не / ни
5Podróże: Wyjazd do Moskwy. Symbole stolic świata. Odpoczynek podczas wakacji czy urlopu, wybór hotelu, opinie. Cuda świata.Zaimki przeczące

SEMESTR 8 (poziom U8)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Słuchacze rozumieją wykłady oraz komunikaty z różnych dziedzin przy zastosowaniu podstawowego słownictwa specjalistycznego, jak również: programy telewizyjne, spektakle, audycje radiowe, większość dialogów w filmach. Podczas czytania tekstu, potrafią wyodrębnić najważniejsze treści, znaleźć kluczowe słowa. Mogą aktywnie uczestniczyć w długich rozmowach i dyskusjach nie tylko na tematy powszednie, lecz również analizując historyczne wydarzenia, rozmawiając o kinie, muzyce i literaturze, a także wyrażając opinie na tematy problemowe np. o zagrożeniach płynących z Internetu. Mają obszerną wiedzę związaną ze współczesną kulturą Rosji.

CEL KURSU

Uczestnicy potrafią opisać samochód osobowy wymieniając jego poszczególne części. Umieją określić zachowanie za kierownicą, rozróżniając poprawne, ryzykowne i mistrzowskie. Potrafią rozmawiać o konkretnych samochodach na przykładzie Porsche. Umieją wymienić i opisać najpopularniejsze dyscypliny sportowe. Znają historię powstania piłki nożnej, potrafią ją opowiedzieć. Umieją bronić swoje stanowisko i przekonania. Dysponują niezbędną leksyką w rozmowach o klęskach żywiołowych i współczesnych zagrożeniach. Potrafią wyrażać opinię na tematy problemowe, rozmawiać o ich przyczynach i skutkach. Dysponują niezbędną leksyka z zakresu finansów, własnego biznesu i funduszy inwestycyjnych. Potrafią wyrażać opinię na temat pożyczania pieniędzy. Potrafią rozmawiać o ustroju państwowym Polski i Rosji. Umieją przedstawić aktualną sytuację geopolityczną i ekonomiczną Polski i Rosji. Wyrażają opinię na temat fenomenu Putina, jego znaczenia dla rozwoju współczesnej Rosji. Potrafią rozmawiać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej. Potrafią prognozować rozwój wydarzeń na przykładzie aktualnych problemów Unii Europejskiej.

ZAKRES MATERIAŁU

 Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1Współczesne technologie: nowoczesne sprzęty, innowacje, technologia przyszłości, rodzaje sprzętu, komputer.Rząd w czasownikach synonimach.
2Moda: ubrania, co jest modne, ofiary mody, części ciała. Czy wygląd zewnętrzny gra rolę?Imiesłowy przymiotnikowe: tworzenie i zastosowanie w różnych czasach.
3Dzieci: wspomnienia z dzieciństwa, dlaczego dzieci źle się zachowują. Jak wychowują dzieci w Izraelu? Rodziny wielodzietne. Problemy z nastolatkami.Imiesłowy przysłówkowe.
4Zdrowie: wewnętrzne organy ludzkie, choroby i niedomagania, u lekarza. Chirurgia plastyczna. Zwierzęta i medycyna.Przyimki i spójniki.
5Zwierzęta: flora i fauna, frazeologizmy o zwierzętach, przysłowia. Opowiadania o swoich pupilach.Pożyteczne zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych

SEMESTR 9 (poziom U9)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Kursanci znają słownictwo z dziedziny nauki, postępu technicznego, rynku pracy, ery komputerów i telefonów komórkowych. Są w stanie opowiedzieć o ważniejszych zasługach laureatów Nagrody Nobla, określić korzyści płynące z wynalazków, napisać reklamę ośrodka sportów zimowych, wiedzieć jak powstały stolice Rusi i Rosji, wskazać je na mapie i scharakteryzować, opowiedzieć o zespołach pałacowo-parkowych, rezydencjach carów. Ponadto słuchacze mają bardzo przydatne rozeznanie w rynku pracy, panujących tendencjach, umieją napisać poprawne CV oraz wiedzą, jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej – czyli co zrobić, żeby szybko znaleźć wymarzoną pracę.

CEL KURSU

Głównym zadaniem kursu jest doskonalenie umiejętności dyskusji na różne tematy dotyczące świata współczesnego, ze szczególnym naciskiem na analizę zjawisk zachodzących we współczesnej Rosji. Jednocześnie słuchacze uczą się w sposób naturalny w planie językowym wyrażać emocje (zgodę, sprzeciw, kategoryczną odmowę, wątpliwość). Dodatkowo poruszany jest problem stylistyki języka rosyjskiego.
Uczestnicy kursu potrafią dyskutować o problemach społecznych dotyczących Rosji i Polski, a także zjawiskach charakterystycznych tylko dla jednego z tych krajów. Bezrobocie, materialne rozwarstwienie społeczeństwa, wzrost cen – oto problemy, których przyczyny potrafią przeanalizować studenci. Słuchacze zaznajamiają się z najnowszymi tendencjami w architekturze i rzeźbie w Rosji, znają najmodniejszych rzeźbiarzy i ich dzieła. Znają anegdoty np. o „nowych Ruskich” i przywódcach ZSRR. Zostaje też poruszony problem religii, jej roli we współczesnym świecie, a szczególnie w Rosji.

ZAKRES MATERIAŁU

Tematyka, słownictwoZakres gramatyczny
1Problemy współczesnej Rosji: problemy socjalne, ekonomiczne. Plan finansowy na przyszły rok. Statystyczny koszyk zakupów. Nowobogatcy Rosjanie.Группа слов с префиксом со-

Употребление конструкции „я было подумал”

Значения прил. „приличный”

Как выражаем разные эмоции необходимость действия, ненужность, бесполезность, разочарование, отрицание, уточняем информацию.

Разница: „обеспечение”
„ и обеспеченность”

2Sztuka: miejskie pomniki i społeczeństwo. Najsłynniejsze pomniki. Mauzoleum Lenina. Wywiad z architektem.Глаголы с приставками пере-

Существит. со значением собирательности.

Глаголы: восхищаться, любоваться, наслаждаться.

Выражения категорического запрета, согласия и несогласия.

Значение и использование:

Также –тоже – еще

3Możliwości realizacji zawodowej we współczesnej Rosji. Ogłoszenia o pracy. Rozmowa telefoniczna z potencjalnym pracodawcą.  Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Piszemy CV oraz list motywacyjny.Выражение скептического отношения с „уж”.

Инфинитив для передачи пожелания, для запроса информации, Вопрос о результатах. Выражаем сомнение, удивление. Речевые клише.

4Kino: nowe filmy, słownictwo powiązane z tym tematem. Chronologia kina w kontekście historycznym. Biografia MichałkowaВозвратные и невозвратные глаголы.

Выражения опасения, неодобрения, несогласия, уверенности.

Публицистическая речь.

Описание многочисленных возможностей.

SEMESTR 10 (poziom U10)

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Uczestnicy kursu potrafią dyskutować o problemach społecznych dotyczących Rosji i Polski, a także zjawiskach charakterystycznych tylko dla jednego kraju. Bezrobocie, materialne rozwarstwienie społeczeństwa, wzrost cen – oto problemy, których przyczyny potrafią przeanalizować studenci. Słuchacze zaznajamiają się z najnowszymi tendencjami w architekturze i rzeźbie w Rosji, znają najmodniejszych rzeźbiarzy i ich dzieła. Znają anegdoty np. o „nowych Ruskich” i przywódcach ZSRR. Zostaje też poruszony problem religii, jej roli we współczesnym świecie, a szczególnie w Rosji.

CEL KURSU

Głównym zadaniem kursu jest doskonalenie umiejętności dyskusji na różne tematy dotyczące świata współczesnego, ze szczególnym naciskiem na analizę zjawisk zachodzących we współczesnej Rosji. Jednocześnie słuchacze uczą się w sposób naturalny w planie językowym wyrażać emocje (pewność, niepewność, zdziwienie). Dodatkowo poruszany jest problem stylistyki języka rosyjskiego.

Głównymi zagadnieniami leksykalnymi bieżącego semestru są: proces kształcenia i rola wykształcenia w życiu każdego z nas, temat ten bezpośrednio łączy się zagadnieniami dotyczącymi zatrudnienia, poszukiwania pracy i sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy kursu wzbogacają czynny zasób leksykalny o współczesne słownictwo z tych dziedzin życia. Wprowadzony zostaje również element kulturoznawczy – muzyka rosyjska, zarówno ta najnowsza, jak i dobrze znane utwory bardów.

ZAKRES MATERIAŁU

Tematyka, słownictwoZakres gramatyczny
1Studia wyższe / system oświaty (różnice i podobieństwa w Rosji, Polsce, Europie lub innych wybranych krajach na świecie).

Rankingi szkół wyższych, prestiżowe uczelnie, jakie kryteria się liczą, różne metody nauczania, podejście do studentów, perspektywy rozwoju.

Aktualne problemy młodych ludzi: co robi państwo w tym kierunku. Wykształcenie wyższe dzisiaj: dyskusja w społeczeństwie..

Styl naukowy: tworzenie, zastosowanie.

Rozróżnienie w zastosowaniu: „разве и неужели”, „раз и если”.

Как выражаем уступку, зависть, отсутствие удивления, сравнение и другие эмоции.

2Rynek muzyczny: różne gatunki muzyczne, główne nurty, zespoły i wykonawcy, najbardziej popularni w Rosji.

Nasze podejście do muzyki

Mowa potoczna: przekształcamy styl oficjalny na mowę potoczną. Глагол „слушать” с разными приставками, „гадать”.

Как выражаем переспрос, уточнение, наличие или отсутствие, неодобрение, приоритет, неуверенность, сопоставление, согласие, несогласие и другие.

3Religia (prawosławni, cerkiew, uroczystości i święta, czy Rosjanie są wierzący, jak to się zmieniało na przestrzeni stuleci, jakie mają konfesje. Zagrożenia i problemy współczesne o podłożu religijnymRóżne dialekty.

Значение и употребление: верить – веровать, служить, молить-умолять- молиться –замаливать, где угодно и как угодно, многонациональный и поликонфессиональный.

4Współczesna literatura rosyjska (poznajemy sylwetki i najważniejsze utwory najbardziej znanych pisarzy rosyjskich). Różne gatunki literackie, jakie z nich preferujemy i dlaczego.Analiza literacka, interpretacja, recenzja.

Конструкции для выражения обусловленности действий каким-то обстоятельством, сомнения, уступки,  причины и прочее

Program nauczania na UP1 i UP2 (po 30 godzin zegarowych) – kurs dla przypominających ponownie


 Tematy, słownictwoZakres gramatyczny
1Prezentacja siebie: przypominamy ros. alfabet, ros. litry w wersji pisanej i drukowanej. Kraje, narodowości, języki, zawody, podstawowy zakres obowiązków.Powtarzamy liczebniki: 0-100; koniugację czasowników I i II
2Na lotnisku: słownictwo związane z kupowaniem biletu na samolot, z odprawą na lotnisku,Czasownik лететь z różnymi przedrostkami: różnice znaczeniowe;

Rozróżnienie: русский и российский

Czasowniki: нести-носить, вести –водить, везти – возить …

3Na dworcu PKP: dialogi w kasie i w informacji, rodzaje biletów, przedziałów i pociągów, bagaż, obsługa dworca.

Godziny: oficjalnie i potocznie

Zastosowanie przyimków dla oznaczenia czasu (в, за, через, около, с..до…, после, на
4Gdzie zamieszkać: w hotelu, akademiku czy wynająć mieszkanie?

Rezerwacja pokoju w hotelu, słownictwo związane z mieszkaniem: meble, pokoje, warunki, wygody

Czasowniki dokonane i niedokonane, zwrotne i niezwrotne

Rozróżnienie w zastosowaniu: тоже и также

Звонить z różnym przedrostkami

5Orientacja w mieście: jak dojść do…, tłumaczenie, gdzie znajduje się który obiektCzasowniki ruchu z różnymi przedrostkami
6Transport miejski: metro, autobus, tramwaj itd.: rodzaje biletów miejskich

Schemat linii metra

Rozróżnienie: станция, остановка, стоянка,

Брать – взять

Ехать на – ехать чем

Садиться- сесть

7Smacznego: w restauracji, w kawiarni

Dialogi: zamawianie z menu, nazwy dań, produktów

Rozróżnienie: использовать, пользоваться, воспользоваться, употреблять – употребить
8W sklepie spożywczym, na targu: produkty, miary, rodzaje opakowań, cenyPrzedziały czasowe:  (работать с …………… до ……………

Stopniowanie przymiotników i przysłówków

9Usługi: na poczcie, w banku, zakładzie fotograficznym, aptece, u szewca, fryzjeraRóżne znaczenia czasowników:

Идти – пойти

Rosyjskie przysłowia

10Nauka, studia: różne uczelnie, wydziały, egzaminy. Zapisy na kursyRozróżnienie: учиться, учить –выучить, изучать –изучить, заниматься и т.п.
11Spędzamy czas wolny: w teatrze,  kinie, na koncercie: zapraszamy na wspólne wyjście telefonicznie. Opowiadania o wrażeniach po filmie, spektaklu.Rozróżnienie: смотреть и видеть

– мочь и уметь

12Rosyjskie święta: nazwy najpopularniejszych świąt, jak składają życzenia, jakie dają prezenty. Ciekawostki o dziadku Mrozie i nie tylko…Rozróżnienie: вечеринка, вечер, тусовка, праздник
13Jedziemy na wycieczkę: w muzeach, na wystawach, słynne zabytkiPowtórzenie wszystkich zagadnień