certyfikaty - kurs języka rosyjskiego

Kursy i egzaminy TELC z języka rosyjskiego

Chcesz podejść do egzaminu TELC B2? Skontaktuj się z nami w celu ustalenia dogodnego terminu!

Zapraszamy do kontaktu!

Jedną z najlepszych form udokumentowania znajomości języka jest egzamin TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to egzamin z języka rosyjskiego uznawany w wszystkich krajach Unii Europejskiej.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH), będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Egzaminy TELC z języka rosyjskiego przeprowadzane są na dwóch poziomach (B1 i B2) i składają się z dwóch głównych części:

  • I część pisemna (pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny)
  • II część ustna (rozmowa na zadane tematy, negocjacje, uzyskiwanie informacji

Nasza szkoła jest Licencjonowanym Ośrodkiem TELC i prowadzi przygotowania do egzaminu w formie:

  • kursów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin lekcyjnych,
  • szkoleń w firmach.

Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole przez lektorów Katiuszy, posiadających licencje egzaminatorów TELC.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną. Certyfikaty drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr 266 certyfikat TELC (poziom B2 – dla języka niemieckiego) jest oficjalnie uznawany przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Poza służbą cywilną uznawany jest również certyfikat TELC – poziom B1.