kurs języka rosyjskiego

Komunikatywny kurs języka rosyjskiego dla dzieci

Oferujemy Państwu kursy semestralne dla dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat.

Dzieci uczą się w małych grupach, liczących od 4 do 6 osób. Kurs obejmuje 30 spotkań trwających po 60 minut (dzieci młodsze).
Grupy dzielone są wiekowo: 7-10 lat, 11-13 lat.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, bądź w soboty.
Zajęcia w tygodniu – poniedziałki i środy, wtorki i czwartki, odbywają się w godzinach 15:00 – 16:00 lub 16.00 – 17.00 (60 min.) oraz w piątki 15.00 – 17.00 (120 min.).
Zajęcia w soboty odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00, 12:30 – 14:30.
Cena kursu to 998 zł.
Podręczniki są dodatkowo płatne.
Nasza kadra specjalnie dostosowuje zajęcia do potrzeb najmłodszych, stosujemy w tym celu mieszane metody nauczania z przewagą metody komunikatywnej.
Dzieci zapisywane są do grup w zależności od poziomu znajomości języka. Jeżeli Państwa dzieci uczyły się już wcześniej języka, zapraszamy na test poziomujący.

  • Katiusza dostosowuje zajęcia specjalnie dla potrzeb dzieci
  • Liczebność grup została dobrana tak, aby dzieci miały możliwość kontaktu z rówieśnikami, a zarazem nie rozpraszały się na zajęciach
  • Zajęcia trwają po 60 minut –  jest to optymalny czas w który dzieci są skoncentrowane na lekcji i z łatwością mogą przyswoić wiedzę
  • Zajęcia  prowadzone są mieszanymi metodami, tak aby każde zajęcia były dla dzieci interesujące,  a uczęszczanie na nie sprawiało przyjemność.
  • Wybrane przez nas metody nauczania, gwarantują pełny sukces i satysfakcję z zajęć, zarówno dla dzieci jak i rodziców

 

Zabawka przewodnia Tygrysek RAA

Podręcznik Е.А. Хамраева, Э.И.Иванова Русский язык как иностранный 1 oraz słowniczek О.Э. Сергеева Русский язык как иностранный

Program przeznaczony jest na 30 spotkań po 75min, rozłożony na 2 semestry.

Co potrafi……

Uczestnik kursu wymienia kilka liter alfabetu, potrafi liczyć do 5, zna słowa, które podobno lub tak samo brzmią w obu językach (dzień, mama, kot, szkoła).

Cel kursu…..

Razem z tygryskiem Raa uczestnicy kursu poznają alfabet. Będą umieli się przedstawić i zawrzeć znajomość – podać wiek, narodowość, miejsce zamieszkania. Będą mogli przedstawić podstawową informację na temat Rosji. Będą znali liczebniki do 50, nazwy kolorów, zawodów i miejsc pracy, codziennych czynności, dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Będą potrafili opisać swoją rodzinę, szkołę i plan dnia (wraz z określeniem godziny.

Umiejętności i sprawnościGramatyka
·         Razem z tygryskiem Raa ruszymy w daleką podróż języka rosyjskiego. Dowiemy się gdzie się znajduje Rosja, kto tam mieszka. Poznamy znanych rosyjskich pisarzy, aktorów, piosenkarzy i t.d. Dowiemy się jak i co musimy powiedzieć jeżeli będziemy chceli poznać kolegę/koleżankę z obcego kraju. W trakcie naszych zajęć Tygrysek Raa pokaże nam jak wygląda alfabet, pobawimy się razem literkami. Poznamy części mowy. Na początek może rzeczownik?

·         A czy wiecie co jedzą w Rosji? Tygrysek Raa na pewno poleci nam dużo fajnego jedzenia, poznajmy kuchnię rosyjską razem. Co to są owoce i warzywa po rosyjsku? Czy Wy wiecie?

·         Hej ho, hej ho do szkoły by się szło! Co mówimy podczas lekcji, jak się zachowujemy w szkole. A czy wiecie, że nasz Tygrysek bardzo lubi się uczyć, jak on to robi? Czasownik jak część mowy.

·         Kto mieszka w domu? Co to jest rodzina? Bardzo dużo pytań naraz, ale Raa zawsze będzie przy nas. Razem raźniej.  Nauka to potęgi kluczJ

·         Czyja jest ta książka? Próbujemy budować pytania. Zaimek przymiotny o znaczeniu dzierżawczym. Przymiotnik w języku rosyjskim, synonymy antonimy co to? Też się dowiemy w swoim czasie. Kolory czerwony, żółty, zielony…. Tygrysku, powiesz jak to będzie po rosyjsku?

·         Liczebnik w języku rosyjskim z Raa, to dopiero zabawa. Razem policzymy do 50. Poznajemy dni tygodnia.

·         Bocian wije gniazdo w czerwcu, a niedźwiedź spi w zimę. Pory roku i miesięcy, okiem Tygrysa Raa. Co robimy w dzień? Układamy własny rozkład dnia

·         Stary Tygrys mocno śpi….Budzimy Tygryska i mówimy która to jest godzina. Czas, zegary po rosyjsku.

·         Gdzie się urodził Tygrys Raa? Co lubi jeść? Jakie ma plany na przyszłość? Przenosimy się w czasie razem.

·         Przyimki в, на, по….Też się nam przydadzą w języku rosyjskim.

·         Dźwięki i litery

·         Rodzaj żeński, męski , nijaki

·         Liczba mnoga i pojedyńcza

·         Przypadki w języku rosyjskim

·         Liczebniki do 50. Zwykłe i porządkowe

·         Czas przeszły, przyszły i teraźniejszy

·         Zaimek przymiotny