ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – DOPASUJEMY SIĘ DO TWOJEGO CZASU!

kurs języka rosyjskiego

To Państwo według potrzeb ustalają czas oraz częstotliwość zajęć ( 60 min. lub 90 min.- czy będzie to raz, dwa, trzy razy w tygodniu – to wszystko ustala Klient ).

Podczas zajęć indywidualnych dopasowujemy się w 100% do potrzeb Kursanta.

Zajęcia mogą być odwołane z zachowaniem terminu z umowy ( w przed dzień terminu zajęć, do godziny 15.00 – zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, aby zajęcia nie przepadły).

Nazwa kursów Tryb zajęć Cena zajęć pojedynczych Cena zajęć w pakiecie (od 5 spotkań)
Kurs dla 1 osoby 60 min. 115zł
105 zł
90 min. 145 zł
140 zł
Kurs dla 2 osób 60 min. 125 zł
115 zł
90 min. 155 zł
150 zł