Elizaveta Malashchenko

Native speaker

Native Speaker języka rosyjskiego (pochodzi z Rosji), bakałarz filologii rosyjskiej, w trakcie studiów magisterskich (kierunek: Socjologia stosowana i antropologia społeczna). Miłość do kultury ojczystej połączona z wiedzą zdobytą na studiach, w tym z zakresu pedagogiki i psychologii, przekłada się na skuteczne wykorzystanie tych obszarów zarówno na kursach grupowych, jak i indywidualnych.

Prowadzi zajęcia na wszystkim poziomach zaawansowania od A1 do C1, ma doświadczenie w przygotowywaniu zarówno do egzaminu maturalnego, jak
i certyfikatów z języka rosyjskiego jako obcego takich jak TELC B2, egzamin certyfikacyjny UW.

Takie holistyczne podejście do nauczania, nieustanna chęć rozwoju oraz udział w
warsztatach dydaktyczno-metodycznych świadczą o dużej dojrzałości zawodowej, pomimo
stosunkowo krótkiego stażu w nauczaniu. Elizaveta łączy w sobie zapał młodego Lektora z
precyzyjnością i wnikliwością doświadczonego Lektora.