Gala Alsheuskaya

Native speaker

Filolog i Native Speaker języka rosyjskiego. Nauczaniem języka rosyjskiego zajmuje się prawie 20 lat.
W trakcie wieloletniej pracy nieustannie doskonaliła warsztat lektora języka
rosyjskiego, a zamiłowanie do glottodydaktyki i proaktywność pozwoliły jej zdobyć bogaty
wachlarz umiejętności na stanowisku metodyka. Jest autorem materiałów dydaktycznych do
nauczania języka rosyjskiego jako obcego, w tym współautorem podręcznika Учитесь с
нами! Тесты по русскому языку. Уровень С1 (współautorzy: Wojciech Sosnowski, Józef
Dobrowolski). Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu / tworzeniu /
wykorzystaniu multimedialnych oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych na
platformach edukacyjnych. Na swoich zajęciach stale wykorzystuję materiały multimedialne i
interaktywne stworzone na ww. platformach w trybie online i offline.