Halina Mazurek

Native speaker

Urodzona w Moskwie, native speaker języka rosyjskiego, Magister Inżynier Ekonomii, Absolwentka Moskiewskiej Akademii Przemysłu Spożywczego, ukończyła specjalizacyjne szkolenia pedagogiczne. Od 1978 roku na stałe mieszka w Polsce.
Mimo bycia młodą duchem i próśb o nie podawanie wieku – możemy zdradzić, iż nauką
języka rosyjskiego zajmuje się już ponad ćwierć wieku.
Na swoich zajęciach łączy naukę gramatyki i ortografii z wiedzą o kulturze, historii
i nowoczesności. Wykorzystuje platformy i programy edukacyjne łącząc je z aktualnymi
materiałami video i audio, dotyczącymi codziennego życia, wiadomości i kultury. Uczy w ten
sposób żywego, aktualnego języka w jego potocznej oraz biznesowej formie – nie pomijając
naturalnie klasycznej literatury oraz kinematografii (szczególnie “Ну погоди” 😉 )
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno zajęć grupowych,
indywidualnych oraz korporacyjnych na wszystkich poziomach zaawansowania – wielu
kursantów P. Galiny z powodzeniem zdało egzaminy na każdym z poziomów (od A1 do C1).