Irina Zabolotna

Native speaker

Native Speaker języka rosyjskiego. Absolwentka filologii rosyjskiej i dziennikarstwa.
Ponad 20-letnie doświadczenie nauczaniu języka rosyjskiego. Bogatą wiedzę dydaktyczno- metodyczną nieustannie rozszerza i doskonali na warsztatach branżowych. Sukcesy uczniów– są dla Iriny największą satysfakcją, jednocześnie w dążeniu do nich nawiązuje z uczniami
ciepłe i przyjazne relacje, starannie dbając o ich rozwój i satysfakcję.
Właśnie takie podejście do nauczania pozwala Irinie w pełni wykorzystywać swój warsztat dydaktyczno-metodyczny
zarówno w nauczaniu korporacyjnym, jak i w szkole języków obcych KATIUSZA.