Maria Biławicz

Native speaker

Bilingwalny Native Speaker języka ukraińskiego oraz filolog języka rosyjskiego

Nauczaniem języka ukraińskiego i rosyjskiego zajmuje się od ponad 5 lat. Maria nieustannie doskonali swój warsztat lektora języków obcych, a zamiłowanie do glottodydaktyki pozwoliły jej stworzyć bogaty wachlarz metod i technik nauczania. Maria jest osobą twórczą i kreatywną, a jej pasją jest dzielenie się wiedzą oraz odkrywanie nowych kultur. Cechuje ją inicjatywa oraz silna motywacja do pracy, potwierdzeniem czego służą liczne szkolenia dydaktyczno-metodyczne, w których regularnie bierze udział. Interesuje się nauką języków obcych, fotografią analogową oraz kinematografią rosyjską.