Maria Biławicz

Native speaker

Bilingwalny Native Speaker języka ukraińskiego oraz filolog języka rosyjskiego. Nauczaniem
języka ukraińskiego i rosyjskiego zajmuje się od ponad 5 lat. Maria nieustannie doskonali
swój warsztat lektora języków obcych, a zamiłowanie do glottodydaktyki pozwoliły jej
stworzyć bogaty wachlarz metod i technik nauczania. Maria jest osobą twórczą i kreatywną, a
jej pasją jest dzielenie się wiedzą oraz odkrywanie nowych kultur oraz nauka języków obcych
(aktualnie uczy się włoskiego). Cechuje ją inicjatywa oraz silna motywacja do pracy,
potwierdzeniem czego służą liczne szkolenia dydaktyczno-metodyczne, w których regularnie
bierze udział.