Viktoriia Shcherbakova

Native speaker

Jest native speakerem języka rosyjskiego, skończyła studia
filologiczne na kierunku filologia rosyjska i uzyskała tytuł magistra na jednej z najlepszych uczelni w Polsce (UAM w Poznaniu). Od II roku studiów prowadzi zajęcia indywidualne stacjonarnie i online.
Pracowała w szkole językowej Move, w której prowadziła zajęcia indywidualne, a także w grupach 5-osobowych. W Katiuszy uczy od 2021 roku.
Viktoria korzysta głównie z podręczników Wot grammatika, Wot leksika, Russkiy sezon,
Wot i my i od czasu zatrudnienia w Katiuszy również z Prosto klass. Zachęcamy do
współpracy uczniów z każdej kategorii wiekowej, którzy nie tylko chcą nauczyć się mówić w
języku rosyjskim, ale również poznać ciekawostki o kulturze i tradycjach tego niezwykłego
kraju i jego mieszkańców.