• Opublikowano: 29 lutego 2024

  Chcesz podejść do egzaminu TELC B2? Skontaktuj się z nami w celu ustalenia dogodnego terminu!

  Jedną z najlepszych form udokumentowania znajomości języka jest egzamin TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to egzamin z języka rosyjskiego uznawany w wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  Egzaminy TELC z języka rosyjskiego przeprowadzane są na dwóch poziomach (B1 i B2) i składają się z dwóch głównych części:
  ✒️ I część pisemna (pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny)
  II część ustna (rozmowa na zadane tematy, negocjacje, uzyskiwanie informacji
  Nasza @Katiusza Szkoła Języka Rosyjskiego jest Licencjonowanym Ośrodkiem TELC i prowadzi przygotowania do egzaminu w formie:
  kursów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin lekcyjnych,
  szkoleń w firmach.
  ✍️Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole przez lektorów Katiuszy, posiadających licencje egzaminatorów TELC.
  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas.