• Opublikowano: 26 maja 2022

    Gala Alsheuskaya w nowej roli. Podwyższamy standardy nauczania. Od marca 2022 swoje wieloletnie doświadczenie oraz pasję nauczania Gala wykorzystuję w roli Specjalisty ds. personalnych w KATIUSZY.

    Gala związana jest z Katiuszą od 2006 roku. W trakcie wieloletniej pracy nieustannie doskonaliła warsztat lektora języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. Jest autorem materiałów dydaktycznych do nauczania języka rosyjskiego jako obcego, w tym współautorem podręcznika Учитесь с нами! Тесты по русскому языку. Уровень С1. Prowadzi szkolenia z zakresu testowania dorosłych; jest egzaminatorem TELC oraz koordynatorem TRKI-1, 2 i 3. Zamiłowanie do glottodydaktyki i proaktywność pozwoliły Gali w latach 2012-2016 pełnić rolę Metodyka w KATIUSZY.